รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปีการศึกษา 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2566

ปีการศึกษา 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2565

ปีการศึกษา 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2564

ปีการศึกษา 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563

ปีการศึกษา 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562

ปีการศึกษา 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2561