ข่าวเด่น

หลักสูตรระยะสั้น "ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม"

วันที่ 15 กันยายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ได้แนะนำและให้ความรู้น้องๆจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เกี่ยวกับอุปกรณ์การสำรวจภูมิสารสนเทศ เช่น กล้องวัดระดับ/กล้องวัดมุม/เครื่องGNSS /โดรน/ภาพถ่ายแผนที่ “เรียนจริง หน้างานจริง ปฏิบัติงานจริง”

อ่านต่อ
งานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา ในหัวข้อ “วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบ สร้างสรรค์จากภาคสนาม” ในงานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีผลงานสร้างสรรค์ Growths : [Beyond] 2 Be Come 1 ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการ การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ TADE 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 5

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับทีมลับแลเออร์เบิล (Laplae Urban) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทีมลับแลเออร์เบิล (Laplae Urban) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2022 (การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย) โดยได้รับรางวัล ดังนี้ ได้รับเงินรางวัลทีมนักศึกษา 8,000 บาท ได้รับค่าสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม(ผลงานวิจัย) 5,000 บาท ได้รับค่าสนับสนุนการพัฒนาแผนธุรกิจ สำหรับนักศึกษา 5,000 บาท และได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป ซึ่งทีมลับแลเออร์เบิล (Laplae Urban) ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ 3 คน คือ นายปุญญพัฒน์ ดอกพุฒ นายธนสรณ์ โยธหะลักษณ์ และนายกิตติธัช บัวประทุม ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ นางสาวสุพัชฌา สีแดง และนางสาวภฤศญา เกิดก่อวงษ์ โดยมีอาจารย์ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล อาจารย์สุภาวดี ซ้องก๋า อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น ผศ. ดร. พนินท์ นนทโคตร เป็นที่ปรึกษาโครงการ ณ ห้อง FMS102 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

กิจกรรม