banstd

DD

banqgis

porsor

banrice

มิ.ย. 11

ประกาศ/เอกสารเผยแพร่

มิ.ย. 11

ข่าวประชาสัมพันธ์


https://www.facebook.com/ILikeURU/photos/a.455471887825515.102151.455420334497337/1496064667099560/?type=3&theater
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-24T09:47:28+0000 open#นักศึกษาภาคปกติ
___นักศึกษาที่จะขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 1/2560
#ให้กรอกและพิมพ์คำร้องมายื่นที่กองบริการพร้อมแนบตารางเรียนมาด้วย
#ใส่เบอร์โทรในคำร้องด้วยนะค่ะ☎️☎️☎️
-กรอกและพิมพ์คำร้อง 24 – 28 ก.ค. 60
-รับทราบผลคำร้องขอเปิด 7 ส.ค. 60

https://www.facebook.com/academicAturu/photos/a.589792047804483.1073741829.556671337783221/1333194793464201/?type=3&theater
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-24T02:27:36+0000 openโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-21T09:53:46+0000 openโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-19T07:57:16+0000 openการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-18T09:38:20+0000 openคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถวาย พัตราหารเพล พระ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-17T05:57:20+0000 open


พ.ย. 10

ตารางการใช้ห้องประชุม

Warning!

ตารางการใช้ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง **ควรตรวจสอบก่อนเข้าใช้ล่วงหน้า** อย่างน้อย 1 วัน

ต.ค. 12

Social Network of Industrial Tech.