ข้อมูลนักวิจัย : อรุณเดช บุญสูง

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
อิทธิพลของปริมาณน้ำที่มีต่อคุณบัติทางธรณีเทคนิควิศวกรรมของดินลูกรังบดอัด 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

คุณสมบัติด้านกำลังในสนามของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ (CLSM) จากกากของเหลือในอุตสาหกรรมดินขาว 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การศึกษาศักยภาพของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ (CLSM) จากกากดินขาวสำหรับงานโครงสร้างชั้นทาง 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ผลของการขัดสีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคในตะกรันเหล็ก 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ปัญหาการพังทลายของตลิ่งลำน้ำสวดและแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

คุณสมบัติในสภาวะเหลวและการก่อตัวของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ (CLSM) จากกากของเหลือในอุตสาหกรรมดินขาว 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการเป็นปอซโซลานและวัสดุทดแทนซีเมนต์บางส่วน 2561

งานวิจัยทำสำเร็จ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้าลอยร่วมกับปูนซีเมนต์ในการผลิตอิฐบล็อกประสาน 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการเป็นวัสดุปอซโซลาน 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์