ข้อมูลนักวิจัย

อรุณเดช บุญสูง

รศ.อรุณเดช บุญสูง

วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
14 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Aroondet Boonsung
  • ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 11 , 081-5328057
  • Email a.boonsung9@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2545

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2550

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง