ข้อมูลนักวิจัย

สารัลย์ กระจง

อ.สารัลย์ กระจง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Saran Krachong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1373 , 0918386411
  • Email saran.krachong@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2547

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2552

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง