ข้อมูลนักวิจัย

พงษ์ธร วิจิตรกูล

อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
11 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Pongtorn Wichitkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1366 , 0816659925
  • Email w.pongtorn@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2554

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2556

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง