ข้อมูลนักวิจัย

สิงหา ปรารมภ์

ผศ.สิงหา ปรารมภ์

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
8 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Singha Prarom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 13 , 0897032390
  • Email singha_tai@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2552

  • ปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปีการศึกษา 2555

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง