ข้อมูลนักวิจัย : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การศึกษาแนวทางการสร้างลวดลายผ้าตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต์ด้วยเทคนิคการทอด๊อบบี้ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต์ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาลวดลายผ้าตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต์ สำหรับเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 2561

งานวิจัยทำสำเร็จ

กระบวนการสร้างคุณค่ายกระดับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้ง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสบู่สมุนไพร อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 2563

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์