ข้อมูลนักวิจัย

เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
5 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Rueankhwan Roonreangjai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 13 , 0918385521
  • Email rueankhwan@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2548

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง