ข้อมูลนักวิจัย : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาลวดลายผ้าตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต์ สำหรับเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 330,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
ธันวาคม 58 - ธันวาคม 59