ข้อมูลนักวิจัย : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 65,004.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
3 พ.ค.61 – ส.ค. 61