ข้อมูลนักวิจัย

วาทิต วงษ์ดอกไม้

อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้

เทคโนโลยีอุสาหการ
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Wathit Wongdocmai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 16
  • Email wathito@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2542

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2553

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง