ข้อมูลนักวิจัย

ภานุวัฒน์ ขันจา

อ.ภานุวัฒน์ ขันจา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Phanuwat Khanja
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 12 , 0862004911
  • Email mr.phanuwat@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2545

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2551

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง