ข้อมูลนักวิจัย

ปกรณ์ เข็มมงคล

ผศ. ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล

เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Pakorn Kemmongkol
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1370 , 0911516261
  • Email pakorn.kemmongkol@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2538

  • ปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2554

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง