ข้อมูลนักวิจัย

รายชื่อนักวิจัยในคณะ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำหลักสูตร/สาขาวิชา Action
เจนศักดิ์ คชนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
กณพ วัฒนา อาจารย์ ดร. การจัดการงานวิศวกรรม