ข้อมูลนักวิจัย

กณพ วัฒนา

ดร.กณพ วัฒนา

การจัดการงานวิศวกรรม
3 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Kanop Wattana
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1372 , 0866759445
  • Email kanop_tm03@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2540

  • ปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ปีการศึกษา 2544

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง