ข้อมูลนักวิจัย

ไพโรจน์ นะเที่ยง

ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง

อุตสาหกรรมศิลป์
12 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Pairoj Natieng
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 0988049275
  • Email pairote.n@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ปีการศึกษา 2540

  • ปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปีการศึกษา 2545

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง