ข้อมูลนักวิจัย

อิสริยพร หลวงหาญ

อ.อิสริยพร หลวงหาญ

วิศวกรรมโลจิสติกส์
6 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Itsariyaporn Luanghan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 16 , 0882521933
  • Email luanghan@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปีการศึกษา 2545

  • ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2556

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง