ข้อมูลนักวิจัย

ทวีศักดิ์ วรจักร์

ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์

เทคโนโลยีไฟฟ้า
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Thaweesak Worachak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 15 , 0898415358
  • Email thaweesakkeng@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2539

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2549

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง