ข้อมูลนักวิจัย : กาญจนา ดาวเด่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและพัฒนาพัดลมระบายความร้อนด้วยไอน้ำเย็น
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : โครงการ Talenr Mobility
งบประมาณ : 162,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
15 มี.ค. 2562 – พ.ย. 2562