ข้อมูลนักวิจัย

อภิศักดิ์ พรหมฝาย

ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Apisak Phromfaiy
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 0898392717
  • Email Apisakph@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2542

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2550

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง