ข้อมูลนักวิจัย : พงษ์ธร วิจิตรกูล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไม้ไผ่แปรรูปด้วยวิธีการผลิตถ่านดำอัดแท่งด้วยกระบวนการอัดเย็นเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 293,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)