ข้อมูลนักวิจัย

ภัทร์อร ฟองสินธุ์

อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์

วิศวกรรมโลจิสติกส์
2 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Patorn Fongsin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 16 , 0918035574
  • Email f.patorn@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2544

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2547

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง