ข้อมูลนักวิจัย

อำนาจ ตงติ๊บ

ผศ. ดร.อำนาจ ตงติ๊บ

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
1 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr. Amnat Tongtip
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  • Mobile 084-0469569
  • Email amnad.ton@uru.ac.th

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2551

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2553

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2562

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง