ข้อมูลนักวิจัย

สมเจตน์ บุญชื่น

อ.สมเจตน์ บุญชื่น

เทคโนโลยีไฟฟ้า
1 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Somjate Bunchuen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 15 , 0805122226
  • Email somjate_B@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2551

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2554

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง