ข้อมูลนักวิจัย : ธนภูมิ เฟื่องเพียร

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยกระบวนมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยกำลังทำ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 40,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
1 พ.ค. 2562 – พ.ค. 2563