ข้อมูลนักวิจัย

ธนภูมิ เฟื่องเพียร

ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร

เทคโนโลยีไฟฟ้า
6 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Thanapoom Fuangpian
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 15 , 0884099644
  • Email fuangpian_t@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2551

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2554

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง