ข้อมูลนักวิจัย : ทวีศักดิ์ วรจักร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาสัญญาณผิดเพี้ยนของตัวทรานส์คอนดัคเตอร์แบบปลายเดี่ยวโดยพื้นฐานโครงสร้างไบโพลาร์ทรานซิเตอร์
ปีที่จัดทำ : 2557
ผู้จัดทำ : ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 60,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
10 พฤศจิกายน 2557 - พฤศจิกายน 2558