ข้อมูลนักวิจัย : สิงหา ปรารมภ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวกรณีศึกษา วัดหนองบัว จังหวัดน่าน
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
งบประมาณ : 423,900.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
14 ธ.ค. 2561 – มิ.ย. 2562