ข้อมูลนักวิจัย : อังกาบ บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยทางการเคลื่อนไหว
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 12,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (11 พ.ย. 2559 –31 พ.ค. 2560)