ข้อมูลนักวิจัย : กณพ วัฒนา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการอนุมัติแบบสำหรับใช้ก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : กณพ วัฒนา ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 18-20 ก.ค. 2560
หน้าที่ : 156
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :