ข้อมูลนักวิจัย : อดุลย์ พุกอินทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเครื่องมือตัดคุณภาพจากเหล็กน้ำพี้
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
งบประมาณ : 50,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
1 พ.ค. 2562 – พ.ค. 2563