ข้อมูลนักวิจัย

อดุลย์ พุกอินทร์

ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์

เทคโนโลยีอุสาหการ
14 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Adul Phuk-in
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 16 , 0997587143
  • Email adun999@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2539

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2551

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง