ข้อมูลนักวิจัย : ศุทธินี กล่อมแสร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเครื่องกรอด้ายแบบดรัมสำหรับทอผ้าพื้นเมือง
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ศุทธินี กล่อมแสร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 166,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)