ข้อมูลนักวิจัย

ศุทธินี กล่อมแสร์

ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์

เทคโนโลยีอุสาหการ
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Sutthinee Klomsae
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1364 , 0956395030
  • Email klomsae.uru@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2545

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต ปีการศึกษา 2549

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง