ข้อมูลนักวิจัย : วราภรณ์ ชนะพรมมา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรองรับการค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรภูดู่
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : วราภรณ์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
งบประมาณ : 32,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :