ข้อมูลนักวิจัย : วราภรณ์ ชนะพรมมา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยใช้การติดตามผ่านแอพพิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : วราภรณ์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 60,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
5 มิถุนายน 2558 - มิถุนายน 2559