ข้อมูลนักวิจัย : รัชดา คำจริง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อลดการเสียเปรียบในกลไกการตลาดทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สกว.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณ : 50,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่มสัญญา (30 มกราคม 2558)