ข้อมูลนักวิจัย : รัชดา คำจริง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : โครงการสังเคราะห์การพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับแจ้งเตือนภัยพิบัติและสนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตร
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
15 ธ.ค.2561 – 1 ธ.ค.2562