ข้อมูลนักวิจัย

รัฐพล ดุลยะลา

อ.รัฐพล ดุลยะลา

อุตสาหกรรมศิลป์
2 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Rattapon Dulyala
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 15 , 0819724851
  • Email Rattapon_du@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2547

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2549

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง