ข้อมูลนักวิจัย : สุภัตรา ปินจันทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ผ่านเว็บเบราเซอร์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
ปีที่จัดทำ : 2557
ผู้จัดทำ : สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 49,550.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
10 พฤศจิกายน 2557 - พฤศจิกายน 2558