ข้อมูลนักวิจัย

สุภัตรา ปินจันทร์

อ.สุภัตรา ปินจันทร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Supattra Pinchan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 12 , 0932426969
  • Email supattracpe@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2550

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง