ข้อมูลนักวิจัย : สุภัตรา ปินจันทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาต้นแบบระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับพื้นที่เสี่ยง : กรณีศึกษา ตำบลแม่พูล อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 300,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 60)