ข้อมูลนักวิจัย : พิทักษ์ คล้ายชม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนากระบวนการถ่ายภาพวัตถุและสถานที่รอบทิศทาง สำหรับนำเสนอในรูปแบบโฮโลกราฟิกและการนำเที่ยวเสมือนจริงด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อประสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวจากลับแลสู่ภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 42,500.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (30 เมษายน 2558 –กันยายน 2558)