ข้อมูลนักวิจัย

พิทักษ์ คล้ายชม

อ.พิทักษ์ คล้ายชม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Pitak Khlaichom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1360 , 0815332084
  • Email pitakkh@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2543

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2550

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง