ข้อมูลนักวิจัย : พจน์ ชัยอ้าย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิศวกรรมควบคุมในการวิเคราะห์จงวรไฟฟ้าโดยการสร้างโปรแกรมจำลองแมทแล็ป
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
งบประมาณ : 30,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
1 ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562