ข้อมูลนักวิจัย

พจน์ ชัยอ้าย

ผศ.พจน์ ชัยอ้าย

เทคโนโลยีไฟฟ้า
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Poth Chaiaye
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 0819722468
  • Email poth_p@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2539

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2548

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง