ข้อมูลนักวิจัย : พงษ์ธร วิจิตรกูล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำมันในผลิตภัณฑ์หมูฝอยทอดด้วยวิธีเหวี่ยงหนีศุนย์
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : โครงการ Talenr Mobility
งบประมาณ : 357,876.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
15 มี.ค. 2562 – พ.ย. 2562