ข้อมูลนักวิจัย : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบเครื่องอบแห้งแบบรับรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงและแบบเรือนกระจกสำหรับการอบแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยแลัพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 59,800.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (5 มิ.ย. 2558 - 5 มิ.ย. 2559)