ข้อมูลนักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : โครงการการยืดอายุผลิตภัณฑ์ใส้อั๋วสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการแข่งขัน
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 100,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
11 ก.พ. 2562 – 1 ต.ค. 2564